اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۵:۱۸:۵۰
طلوع افتاب
۰۶:۴۶:۱۲
اذان ظهر
۱۳:۰۸:۰۳
غروب آفتاب
۱۹:۲۹:۱۷
اذان مغرب
۱۹:۴۶:۳۵