دوره آموزشی
درس های بازیگری داستین هافمن

شما با پرداخت 50 هزار تومان ( با تخفیف 25 هزار تومان) و خرید بسته آموزشی داستین هافمن به مدت 60 روز به این درس ها دسترسی خواهید داشت و می توانید آنها را به صورت آنلاین ببینید یا اینکه با کیفیت HD دانلود کنید. 

عضویت در سایت
خرید بسته (برای کسانی که قبلا عضو سایت شده اند)



درس اول: روش داستین

درس دوم: کار با بازیگر - اجرای کارگاهی سکانسی از جری مگوایر (بخش ا)

درس سوم: ارتباط با بازیگر مقابل - اجرای کارگاهی سکانسی از جری مگوایر (بخش 2)

درس چهارم: مدیریت بر اعصاب - اجرای کارگاهی سکانسی از جری مگوایر (بخش 3)

درس پنجم: اجرای صادقانه - اجرای کارگاهی سکانسی از جری مگوایر (بخش 4)

درس ششم: انتقاد از خود - اجرای کارگاهی سکانسی از جری مگوایر (بخش 5)

درس هفتم: در کلاس های بازیگری جه یاد گرفتم؟

درس هشتم: تحقیق در مورد کاراکتری که بازی می کنید.

درس نهم: خلق کاراکتر منحصر بفرد

درس دهم: دیالوگ هایتان را بگویید

درس یازدهم: جنبه کمدی این شغل

درس دوازدهم: حس لحظه را مدیریت کنید

درس سیزدهم: تفاوت صحنه نمایش و پرده سینما

درس چهاردهم: داستان داستین

درس پانزدهم: احساس را نشان دهید- اجرای کارگاهی سکانسی از ویل هانتینگ خوب (بخش 1)

درس شانزدهم: خود واقعی تان را به کاراکتر نمایشی تبدیل کنید- اجرای کارگاهی سکانسی از ویل هانتینگ خوب (بخش 2)

درس هفدهم: آسیب پذیر بودنتان را بپذیرید - اجرای کارگاهی سکانسی از ویل هانتینگ خوب (بخش 3)

درس هجدهم: خلق کاراکتر برون زا - اجرای کارگاهی سکانسی از ویل هانتینگ خوب (بخش 4)

درس نوزدهم: با خودتان صادق باشید - اجرای سکانسی از ویل هانتینگ خوب (بخش 5)

درس بیستم: با هم کار کنید

درس بیست و یکم: ارتباط با تماشاگران

درس بیست و دوم: با بازیگری زندگی کنید

درس بیست و سوم: اشتباهات بزرگ

درس بیست و چهارم: همیشه کار کنید

پایان دوره