زندگی خلاقانه ناتالی فوبس
قسمت چهارم: داستان قبیله تولالیپ
ناتالی فوبس در مسیر اجرای پروژه ماهی سالمون با قبیله سرخ پوستی تولالیپ آشنا می شود. این قبیله باور عمیقی به ماهی سالمون دارند و آن را مقدس می دانند و هر سال در آغاز فصل صید ماهی مراسم ویژه ای به این مناسبت می گیرند. آنها اجازه می دهند که ناتالی فوبس در یکی از مراسم هایشان حضور پیدا کند و برای پروژه اش عکاسی کند.