دوره آموزشی
تکنیک های کار با بازیگر
تکنیک های کار با بازیگر
شما می توانید برای آشنایی با این دوره سه درس ابتدایی آن را به شکل رایگان ببینید.

درس اول

درس دوم:پروسه انتخاب بازیگر

درس سوم: انتخاب بازیگر کودک

دیدن و دانلود درس های زیر تنها برای کسانی که بسته آموزشی «کارگردانی» را دریافت کرده اند امکانپذیر است.

درس چهارم: کار با بازیگران عضو صنف

درس پنجم: منابع یافتن بازیگر

درس ششم: چگونه از بازیگرتان تست بگیرید؟

درس هفتم: از بازیگرتان چه انتظاری دارید؟

درس هشتم: فیلمنامه را تجزیه کنید

درس نهم: کاراکترها را با جزپیات تشریح کنید

درس دهم: چگونگی تمرین قبل از فیلمبرداری

درس یازدهم: شکل برنامه ریزی جلسات تمرین

درس دوازدهم: بهترین اجرای بازیگر

درس سیزدهم: انگیزه، هدف و نیت

درس چهاردهم: توجه به زیر متن(ساب تکست)

درس پانزدهم: کنترل غیر مستقیم بازیگر یعنی چه؟

درس شانزدهم: بازیگر را مشارکت دهید

درس هفدهم: بجای صفات از افعال کنش دار استفاده کنید

درس هجدهم: بهترین شیوه کارگردانی

درس نوزدهم: آماده شدن برای فیلم برداری

درس بیستم: نکات مهم کار با بازیگر در مرحله فیلمبرداری

درس بیست و یکم: چگونه در مورد بازی شان اظهار نظر کنید

درس بیست و دوم: کمک به بازیگر

درس بیست و سوم: ایجاد ایمنی عاطفی و فیزیکی در صحنه

درس بیست و چهارم: ارزیابی موقعیت بازیگر

درس بیست و پنجم: به بازیگر اطلاعات کامل بدهید

درس بیست و ششم: ایجاد احساس آسایش در بازیگر

درس بیست و هفتم: نکات و ترفندهای کار روی صحنه

درس بیست و هشتم: روش صحیح تشویق بازیگر

درس بیست و نهم: استفاده از متن نما Teleprompter

درس سی ام: تعامل بازیگر و جلوه های ویژه

درس سی و یکم: کنترل مصاحبه شوندگان در فیلم مستند

درس سی و دوم: کار در پروژه های حساس

درس سی و سوم: نکته های کار با بازیگران کودک

درس سی و چهارم: کارگردانی بازیگران در صحنه های B-Roll

پایان دوره