دوره آموزشی
هنر تدوین

شما می توانید برای آشنایی با این دوره 5 درس اول را به صورت رایگان و بدون عضویت ببینید.
درس اول: تعریف واژه ها

درس دوم: تاریخچه

درس سوم: کنترل نگاه مخاطب

درس چهارم: قانون سه گانه

درس پنجم: لحظه نیم خیز شدن

دیدن و دانلود درس های زیر تنها برای کسانی که بسته آموزشی «تدوین» را دریافت کرده اند مجاز است.

درس ششم: نوشتن Log Line 

درس هفتم: درک فیلمنامه و آنالیز صحنه ها

درس هشتم: تصمیم در مورد جای کات ها با بررسی فیلمنامه

درس نهم: طراحی نقشه راه تدوین

درس دهم: اولین تدوین (راف کات)

درس یازدهم: درک اینکه کجا کات بزنید و کجا نزنید

درس دوازدهم: تاثیر دیالوگ خارج از کادر

درس سیزدهم: تکنیک هایی برای جلب توجه مخاطب

درس چهاردهم: تکنیک هایی برای تازه نگه داشتن احساس تدوینگر نسبت به فیلم

درس پانزدهم: نکات مورد توجه در جریان تدوین مجدد

درس شانزدهم: نسخه های مختلف در تدوین مجدد

درس هفدهم: کار با سکانس های بدون دیالوگ

درس هجدهم: تقویت تصویر با استفاده از موسیقی

درس نوزدهم: انتخاب موسیقی و صدا

درس بیستم: روش مشخص کردن محل موسیقی

درس بیست و یکم: انتخاب موسیقی مناسب بر مبنای حس صحنه

درس بیست و دوم: انتخاب موسیقی مناسب بر مبنای ساختار و ریتم

درس بیست و سوم: تغییر موسیقی با توجه به نیاز فیلم

درس بیست و چهارم: طراحی صدا

درس بیست و پنجم: میکس صدا

درس بیست و ششم: تدوین فیلم کمدی

درس بیست و هفتم: تدوین فیلم اکشن

درس بیست و هشتم: تدوین سریال

درس بیست و نهم: تدوین فیلم مستند

درس سی ام: تدوین آگهی بازرگانی

درس پایانی: سبک تدوین

پایان دوره