برچسب ها
برچسب: ارتباط
همه می دانند
اروپایی توانسته با این فیلم ارتباط برقرار کند اصغر فرهادی...
کد خبر: ۲۱۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۷


انیمیشن کوتاه
که حکایت ارتباط میان یک صندوق وسایل گمشده در یک...
کد خبر: ۲۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴


فیلمنامه با چنین کاراکترهایی ارتباط برقرار کنند می توانند موقعیت...
کد خبر: ۱۹۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱


دوره آموزشی
جری مگوایر بخش ا درس سوم ارتباط با بازیگر مقابل... بیستم با هم کار کنید درس بیست و یکم ارتباط...
کد خبر: ۱۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


فیلم کوتاه
روز هزاران فرصت برای ایچاد ارتباط وچود دارد اگر شما...
روز هزاران فرصت برای ایچاد ارتباط وچود دارد اگر شما...
کد خبر: ۱۶۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸


دوره آموزشی جدید
چهارم ارتباط برقرار کنید و جشن بگیرید درس پنجم همه...
کد خبر: ۱۶۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۷


مبانی زندگی موفق
کد خبر: ۱۶۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۷


درس های بازیگری داستین هافمن
کد خبر: ۱۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


درس های بازیگری داستین هافمن
کد خبر: ۱۶۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


درس های بازیگری داستین هافمن
کد خبر: ۱۶۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


درس های بازیگری داستین هافمن
کد خبر: ۱۶۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


درس های بازیگری داستین هافمن
کد خبر: ۱۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


درس های بازیگری داستین هافمن
کد خبر: ۱۶۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


درس های بازیگری داستین هافمن
کد خبر: ۱۶۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


درس های بازیگری داستین هافمن
کد خبر: ۱۶۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


درس های بازیگری داستین هافمن
کد خبر: ۱۶۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


درس های بازیگری داستین هافمن
کد خبر: ۱۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


درس های بازیگری داستین هافمن
کد خبر: ۱۶۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


درس های بازیگری داستین هافمن
کد خبر: ۱۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


درس های بازیگری داستین هافمن
کد خبر: ۱۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹