برچسب ها
برچسب: ایده
دوره آموزشی
و از ایده خود بگذرید درس بیست و دوم چه...
کد خبر: ۲۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


کارگردانی فیلم کوتاه
کد خبر: ۲۳۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


همه می دانند
مورد چگونگی شکل گیری ایده ساخت این فیلم و روند...
کد خبر: ۲۱۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۷


دوره آموزشی
داستان را تعریف کن درس ششم ایده های داستان درس...
کد خبر: ۲۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


آموزش درام نویسی دیوید ممت
کد خبر: ۱۹۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


دوره آموزشی
کردن ایده فیلم مستند آغاز می شود و تا برنامه...
ایده فیلم مستند درس دوم مثالی برای یافتن ایده فیلم... درس سوم ارزیابی ایده درس چهارم ارائه ایده تعیین محتوا...
کد خبر: ۱۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۵


ساخت فیلم مستند: پیش تولید
کد خبر: ۱۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۵


ساخت فیلم مستند: پیش تولید
کد خبر: ۱۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۴


ساخت فیلم مستند: پیش تولید
کد خبر: ۱۹۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۴


ساخت فیلم مستند: پیش تولید
کردن ایده فیلم مستند آغاز می شود و تا برنامه... چگونه ایده مناسب برای یک فیلم مستند را پیدا کنید...
کردن ایده فیلم مستند آغاز می شود و تا برنامه... چگونه ایده مناسب برای یک فیلم مستند را پیدا کنید...
کد خبر: ۱۹۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۴


دوره آموزشی
دوازدهم بجای گفتن نشان دهید درس سیزدهم یافتن ایده درس...
کد خبر: ۱۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰


نوشتن فیلمنامه برای فیلم کوتاه
کد خبر: ۱۸۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰


دوره آموزشی
با انگیزه و مانع شروع کنید درس سوم یافتن ایده... برای داستان درس چهارم بدون ایده می توانید شروع کنید... چهل و نهم جلسه ارائه ایده درس پنجاهم ورک شاپ... گروهی آرون ایده می دهد پایان دوره...
کد خبر: ۱۸۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴