برچسب ها
برچسب: بازیگر
دوره آموزشی
فیلم هایش را با حضور بازیگران برای شما کارگردانی می...
روش کارگردانی فیلم ذهن زیبا درس هفدهم چگونه بازیگر انتخاب... کنید درس هجدهم- بخش اول از بازیگرهایتان مراقبت کنید درس... هجدهم- بخش دوم هنگام کار با بازیگران برای هر اتفاقی... آماده باشید درس نوزدهم چگونه مشارکت بازیگران را جذب کنید...
کد خبر: ۲۲۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


درس های کارگردانی ران هاوارد
کد خبر: ۲۲۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


درس های کارگردانی ران هاوارد
کد خبر: ۲۲۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


درس های کارگردانی ران هاوارد
کد خبر: ۲۲۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


دوره آموزشی
بازیگران است هر چند هر کارگردانی با آزمون و خطا... در نهایت روش خاص خودش را برای تعامل با بازیگران... را بداند کلی اسلاگل بازیگر و کارگردان آمریکایی در طول...
دوم پروسه انتخاب بازیگر درس سوم انتخاب بازیگر کودک دیدن... کار با بازیگران عضو صنف درس پنجم منابع یافتن بازیگر... درس ششم چگونه از بازیگرتان تست بگیرید درس هفتم از... بازیگرتان چه انتظاری دارید درس هشتم فیلمنامه را تجزیه کنید...
کد خبر: ۲۰۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


کار با بازیگران
کد خبر: ۲۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


کار با بازیگران
کد خبر: ۲۰۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


کار با بازیگران
کد خبر: ۲۰۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


کار با بازیگران
کد خبر: ۲۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


کار با بازیگران
کد خبر: ۲۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


کار با بازیگران
کد خبر: ۲۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


کار با بازیگران
کد خبر: ۲۰۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


کار با بازیگران
کد خبر: ۲۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


کار با بازیگران
کد خبر: ۲۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


کار با بازیگران
کد خبر: ۲۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


کار با بازیگران
کد خبر: ۲۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


تکنیک های کار با بازیگر
کد خبر: ۲۰۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


کار با بازیگران
کد خبر: ۲۰۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


کار با بازیگران
کد خبر: ۲۰۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


دوره آموزشی جدید
کلی اسلاگل سال هاست که بعنوان بازیگر فعالیت می... خودش را از کار با بازیگران و نا بازیگران با... انتخاب بازیگر شروع می شود و تا پایان ساخت فیلم...
کد خبر: ۲۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳