برچسب ها
برچسب: بازیگر
دوره آموزشی
پنجم تکنیک های انتخاب بازیگر درس ششم حس امنیت برای... بازیگران تان ایجاد کنید درس هفتم کارگردانی حرکات بدن درس... تمرین و کار با بازیگران درس دهم کارگاه 3 برداشت...
کد خبر: ۲۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۸


درس های فیلمسازی میرا نایر
کد خبر: ۲۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷


درس های فیلمسازی میرا نایر
کد خبر: ۲۴۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷


دوره آموزشی
فیلمنامه نویسی و کار با بازیگر از این مجموعه منتشر...
کد خبر: ۲۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


دوره آموزشی
دوره آموزشی کار با بازیگر یکی از دوره های مجموعه... از بازیگران چیست تلفیق دانش تئوریک و بکار گیری آن...
ساخته شده درس سوم انتخاب بازیگران دیدن و دانلود درس... دریافت کرده اند امکانپذیر است درس چهارم پیداکردن بازیگران درس... پنجم چطور یک تست بازیگری خوب بگیریم درس ششم ارزیابی... تست بازیگری درس هفتم برگزاری تست مجدد از بازیگران برتر...
کد خبر: ۲۲۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶