برچسب ها
برچسب: داستانگویی
تکنیک های نویسندگی برای تازه کارها
کد خبر: ۱۳۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۶


تکنیک های نویسندگی برای تازه کارها
کد خبر: ۱۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۶


تکنیک های نویسندگی برای تازه کارها
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۶


درس های نویسندگی برای تازه کارها
کد خبر: ۱۳۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۶


درس های نویسندگی برای تازه کارها
کد خبر: ۱۳۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۴


دوره آموزشی
دوره هنر داستانگوییاستاد لیزا کراونلیزا کران هم استاد داستان نویسی...
کد خبر: ۳۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۸


هنر داستانگویی
کد خبر: ۱۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۸


درس های لیزا کران - هنر داستانگویی
کد خبر: ۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲


درس های «لیزا کران»
کد خبر: ۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۱۶