برچسب ها
برچسب: دوربین های دیجیتال
مبانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۷


مبانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۷


مبانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۷


مبانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۷


مبانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۷


مانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۷


مبانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۷


مبانی نوردهی Exposure
آن بر روی lcd پشت دوربین متوجه شد که آیا... صفحه پشت دوربین شدت نور عکس را بالا می برد... شما دوربین امکانات دیگری مانند هیستوگرام را پیش بینی کرده...
آن بر روی lcd پشت دوربین متوجه شد که آیا... صفحه پشت دوربین شدت نور عکس را بالا می برد... شما دوربین امکانات دیگری مانند هیستوگرام را پیش بینی کرده...
کد خبر: ۱۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۷


مبانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۷


مبانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۵


مبانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۵


مبانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۵


مبانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۵


مبانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۴


مبانی نور دهی Exposure
کد خبر: ۱۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۴


مبانی نوردهی
کد خبر: ۱۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۴


مبانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۴


مبانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۴


مبانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۳


مبانی نوردهی Exposure
کد خبر: ۱۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۱/۰۳