برچسب ها
برچسب: صحنه
دوره آموزشی
هدف مشخص برای صحنه درس سیزدهم تعیین دیدگاه خاص برای...
کد خبر: ۲۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۸


درس های فیلمسازی میرا نایر
کد خبر: ۲۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷


درس های فیلمسازی میرا نایر
کد خبر: ۲۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷


دوره آموزشی
دوازدهم فیلمبرداری در لوکیشن درس سیزدهم طراحی صحنه فیلم رفقای...
کد خبر: ۲۳۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳


درس های کارگردانی مارتین اسکورسیزی
کد خبر: ۲۳۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳


دوره آموزشی
و ششم درک صحنه درس بیست و هفتم فیلم برداری... صحنه را برنامه ریزی کنیم درس بیست و هشتم پوشش... coverage صحنه یعنی چه درس بیست و نهم حفظ تداوم...
کد خبر: ۲۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


کارگردانی فیلم کوتاه
کد خبر: ۲۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


کارگردانی فیلم کوتاه
کد خبر: ۲۳۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


کارگردانی فیلم کوتاه
کد خبر: ۲۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


دوره آموزشی
بیست و یکم در جلسات تمرین صحنه را تا حد... العمل به اجرای بازیگران درس بیست و هفتم کارگردانی صحنه... های عاطفی درس بیست و هشتم حفظ یکپارچگی عاطفی صحنه... درس سی و چهارم صحنه مورد علاقه شما کدام بود...
کد خبر: ۲۲۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگر
کد خبر: ۲۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


دوره آموزشی
اولین حس امنیت کاذب درس دوازدهم صحنه رقم زدن سرنوشت... شانزدهم طراحی ساختار صحنه درس هفدهم نوشتن کمانه شخصیت درس... لاک درس بیستم نوشتن صحنه احساسی خاص فیلم نامه خودتان...
کد خبر: ۲۲۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲


فیلمنامه نویس میلیون دلاری
کد خبر: ۲۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۳


فیلمنامه نویس میلیون دلاری
کد خبر: ۲۲۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۳


فیلمنامه نویس میلیون دلاری
کد خبر: ۲۲۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۳


دوره آموزشی
طراح صحنه درس یازدهم - بخش دوم انتخاب و کار... با طراح صحنه درس دوازدهم - بخش اول بررسی موردی...
کد خبر: ۲۲۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


ترفندهای فیلمنامه نویسی
زیادی از صحنه نمایش را به خود اختصاص نمی دهند...
کد خبر: ۲۲۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱