برچسب ها
برچسب: عکس
ساخت فیلم مستند: تدوین و پست پروداکشن
کد خبر: ۲۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


دوره آموزشی
ترکیب کردن بی رول ها و عکس ها درس یازدهم...
کد خبر: ۲۰۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


بررسی روش کارگردانی اصغر فرهادی
که ما بخشی از عکس سمیر را می بینیم این... هم چندان واضح نباشد تنها بخشی از عکس سمیر را... که مارین هنوز دوستش دارد اما احمد هیچ عکس العمل...
کد خبر: ۱۶۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳


بررسی روش کارگردانی اصغر فرهادی
کاملاً بر عکس بدنبال چرک کردن کادر است تا به...
کد خبر: ۱۶۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۷


دوره آموزشی
تمرکز مخاطب درس دوازدهم استفاده موثر از نماهای عکس العمل...
کد خبر: ۱۶۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱


تدوین فیلم داستانی با Premiere
کد خبر: ۱۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱


صندلی کارگردان - کوئنتین تارانتینو
کد خبر: ۱۶۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸


مقاله ای از لیندا سیگر
از آنکه عکس خود را بگیرد تا به آن صدای...
کد خبر: ۱۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۹


جلوه های ویژه در Photoshop
چه با عکس کار کنید و چه با ویدئو این...
چه با عکس کار کنید و چه با ویدئو این...
کد خبر: ۱۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۰


دوره آموزشی
درس هجدهم از اصل عکس العمل استفاده کنید درس نوزدهم...
کد خبر: ۱۳۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۸


تکنیک های ایده پردازی
کد خبر: ۱۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۸


شناخت لنزها
کد خبر: ۱۲۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸


شناخت لنزها
کد خبر: ۱۲۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸


شناخت لنزها
کد خبر: ۱۲۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷


شناخت لنزها
کد خبر: ۱۲۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷


شناخت لنزها
کد خبر: ۱۲۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷


شناخت لنزها
کد خبر: ۱۲۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷


شناخت لنزها
کد خبر: ۱۱۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷


شناخت لنزها
کد خبر: ۱۱۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷


شناخت لنزها
کد خبر: ۱۱۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷