برچسب ها
برچسب: فیلم
ساخت فیلم مستند: تدوین و پست پروداکشن
کد خبر: ۲۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


دوره آموزشی
پیش از این دو قسمت از مجموعه آموزشی ساخت فیلم... فیلم مستند بود و دوره دوم کارگردانی مستند را به... این مجموعه است اشلی کندی تدوین فیلم مستند و کارهایی...
و فایل های موجود درس چهارم ویژگی های تدوین فیلم... سکانس ها درس نهم شکل دهی شالوده فیلم درس دهم... اصلاح روند تدوین بررسی صحنه ها و نقاط اوج فیلم... جمع آوری بازخوردها درس چهاردهم تکمیل و تحویل فیلم پایان...
کد خبر: ۲۰۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


ساخت فیلم مستند: تدوین و پست پروداکشن
کد خبر: ۲۰۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


ساخت فیلم مستند: تدوین و پست پروداکشن
کد خبر: ۲۰۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


ساخت فیلم مستند: تدوین و پست پروداکشن
کد خبر: ۲۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


ساخت فیلم مستند: تدوین و پست پروداکشن
کد خبر: ۲۰۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


ساخت فیلم مستند: تدوین و پست پروداکشن
کد خبر: ۲۰۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


ساخت فیلم مستند: تدوین و پست پروداکشن
کد خبر: ۲۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


ساخت فیلم مستند: تدوین و پست پروداکشن
کد خبر: ۲۰۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


ساخت فیلم مستند: تدوین و پست پروداکشن
کد خبر: ۲۰۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


ساخت فیلم مستند: تدوین و پست پروداکشن
کد خبر: ۲۰۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


ساخت فیلم مستند: تدوین و پست پروداکشن
کد خبر: ۲۰۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


ساخت فیلم مستند: تدوین و پست پروداکشن
کد خبر: ۲۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


ساخت فیلم مستند: تدوین و پست پروداکشن
کد خبر: ۲۰۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


دوره آموزشی جدید
کد خبر: ۲۰۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


انیمیشن کوتاه
خداحافظی او از دنیای حرفه ای ورزش است این فیلم...
کد خبر: ۲۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴


انیمیشن کوتاه
مدرسه با بچه شرور آن مدرسه است این فیلم یکی...
کد خبر: ۲۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴


دوره آموزشی
فیلم کوتاه و مستند دارد جدا از این او مالک... کاربردی یک فیلم کوتاه تبلیغاتی تولید می کند و در...
کد خبر: ۲۰۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴


دوره آموزشی
بازیگرتان چه انتظاری دارید درس هشتم فیلمنامه را تجزیه کنید... چگونگی تمرین قبل از فیلمبرداری درس یازدهم شکل برنامه ریزی... درس نوزدهم آماده شدن برای فیلم برداری درس بیستم نکات... مهم کار با بازیگر در مرحله فیلمبرداری درس بیست و...
کد خبر: ۲۰۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


کار با بازیگران
کد خبر: ۲۰۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶