برچسب ها
برچسب: میزانسن
دوره آموزشی
و طراحی میزانسن فراست نیکسون درس بیستم - بخش دوم... کار عملی - فیلمنامه خوانی و طراحی میزانسن فراست نیکسون... درس بیست و یکم میزانسن دوربین در فراست نیکسون درس... نمای نقطه نظر درس بیست و ششم میزانسن متناسب با...
کد خبر: ۲۲۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


درس های کارگردانی ران هاوارد
کد خبر: ۲۲۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


درس های کارگردانی ران هاوارد
کد خبر: ۲۲۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


درس های کارگردانی ران هاوارد
کد خبر: ۲۲۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


درس های کارگردانی ران هاوارد
کد خبر: ۲۲۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


درس های کارگردانی ران هاوارد
کد خبر: ۲۲۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲


دوره آموزشی
سوم عناصر اساسی کارگردانی مستند درس چهارم اهمیت میزانسن در...
کد خبر: ۱۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


بررسی روش کارگردانی اصغر فرهادی
میزانسن و حتی فیلمنامه و کار با بازیگران خواهند آموخت... ها اول حرکت دوربین مشخص شده و سپس میزانسن بازیگر...
کد خبر: ۱۶۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۷


کارگردانی به زبان ساده
کد خبر: ۱۱۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۱۵


کارگردانی به زبان ساده
کد خبر: ۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۰۳


کارگردانی به زبان ساده
کد خبر: ۹۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۰۳


کارگردانی به زبان ساده
کد خبر: ۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۰۳


کارگردانی به زبان ساده
کد خبر: ۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۰۳


کارگردانی به زبان ساده
کد خبر: ۹۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۰۳


کارگردانی به زبان ساده
کد خبر: ۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۰۳


کارگردانی به زبان ساده
بخاطر حرکت دوربین میزانسن های خود را تغییر دهند برای...
بخاطر حرکت دوربین میزانسن های خود را تغییر دهند برای...
کد خبر: ۹۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹


دوره آموزشی
میزانسن درس نوزدهم زمان بندی درس بیستم استفاده از چرخه...
کد خبر: ۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰


مبانی انیمیشن
کد خبر: ۷۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۰۲


کارگردانی به زبان ساده
این تکنیک که اتصال دو میزانسن عمیق به هم است...
این تکنیک که اتصال دو میزانسن عمیق به هم است...
کد خبر: ۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۵/۱۱