برچسب ها
برچسب: نگارش
دوره آموزشی
هجدهم نگارش سکانس ها درس نوزدهم تایم فریم و تایم...
کد خبر: ۲۲۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲


فیلمنامه نویس میلیون دلاری
کد خبر: ۲۲۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۳


دوره آموزشی
دیوید ممت کارش را با نگارش نمایشنامه آغاز کرد اما... مختلف نگارش دراماتیک دارد - به شما عناصر قصه و... مبانی نگارش درام در تئاتر و سینما را آموزش می...
نگارش 1 درس هجدهم پروسه نگارش 2 درس نوزدهم مخاطب...
کد خبر: ۲۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


آموزش درام نویسی دیوید ممت
کد خبر: ۲۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


آموزش درام نویسی دیوید ممت
کد خبر: ۲۰۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


دوره آموزشی
درس ششم نگارش طرح اولیه درس هفتم پژوهش درس هشتم...
کد خبر: ۱۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۵


ساخت فیلم مستند: پیش تولید
کد خبر: ۱۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۵


دوره آموزشی
کد خبر: ۱۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰


دوره آموزشی
کنید درس سی و ششم کارگاه نگارش بال غربی قسمت... اول درس سی و هفتم کارگاه نگارش بال غربی قسمت... اول-2 درس سی و هشتم کارگاه نگارش بال غربی قسمت... دوم درس سی و نهم کارگاه نگارش بال غربی قسمت...
کد خبر: ۱۸۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴


آموزش نویسندگی آرون سورکین
کد خبر: ۱۸۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴