برچسب ها
برچسب: نگارش
دوره آموزشی
کد خبر: ۲۳۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


اصول نگارش شوخی برای ویدئو
کد خبر: ۲۳۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


اصول نگارش شوخی برای ویدئو
کد خبر: ۲۳۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


اصول نگارش شوخی برای ویدئو
کد خبر: ۲۳۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


اصول نگارش شوخی برای ویدئو
کد خبر: ۲۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


اصول نگارش شوخی برای ویدئو
کد خبر: ۲۳۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


اصول نگارش شوخی برای ویدئو
کد خبر: ۲۳۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


اصول نگارش شوخی برای ویدئو
کد خبر: ۲۳۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


اصول نگارش شوخی برای ویدئو
کد خبر: ۲۳۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


اصول نگارش شوخی برای ویدئو
کد خبر: ۲۳۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


اصول نگارش شوخی برای ویدئو
کد خبر: ۲۳۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


اصول نگارش شوخی برای ویدئو
کد خبر: ۲۳۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


اصول نگارش شوخی برای ویدئو
کد خبر: ۲۳۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


اصول نگارش شوخی برای ویدئو
کد خبر: ۲۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


اصول نگارش شوخی برای ویدئو
کد خبر: ۲۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


اصول نگارش شوخی برای ویدئو
کد خبر: ۲۳۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


دوره آموزشی
کد خبر: ۲۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


دوره آموزشی
هجدهم نگارش سکانس ها درس نوزدهم تایم فریم و تایم...
کد خبر: ۲۲۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲


فیلمنامه نویس میلیون دلاری
کد خبر: ۲۲۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۳


دوره آموزشی
دیوید ممت کارش را با نگارش نمایشنامه آغاز کرد اما... مختلف نگارش دراماتیک دارد - به شما عناصر قصه و... مبانی نگارش درام در تئاتر و سینما را آموزش می...
نگارش 1 درس هجدهم پروسه نگارش 2 درس نوزدهم مخاطب...
کد خبر: ۲۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵