برچسب ها
برچسب: پلات
دوره آموزشی
و پلات درس چهارم طراحی ساختار با روایت های چندگانه... تحقیقات زیاد مسیر پلات رو منحرف می کند درس بیست...
کد خبر: ۲۴۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲


آموزش نویسندگی خلاق مارگارت اتوود
کد خبر: ۲۴۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲


آموزش نویسندگی خلاق مارگارت اتوود
کد خبر: ۲۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲


دوره آموزشی
هفتم شخصیت پردازی درس هشتم پلات قسمت اول درس هشتم... پلات قسمت دوم درس نهم ساختار بندی پلات درس دهم... پلات امریکن بوفالو درس یازدهم- بخش دوم بررسی ساختار بندی... پلات امریکن بوفالو درس دوازدهم-قسمت اول بررسی ساختار بندی پلات...
کد خبر: ۲۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


آموزش درام نویسی دیوید ممت
کد خبر: ۱۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


آموزش درام نویسی دیوید ممت
کد خبر: ۱۹۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


آموزش درام نویسی دیوید ممت
کد خبر: ۱۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


آموزش درام نویسی دیوید ممت
کد خبر: ۱۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


آموزش درام نویسی دیوید ممت
کد خبر: ۱۹۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


آموزش درام نویسی دیوید ممت
کد خبر: ۱۹۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


آموزش درام نویسی دیوید ممت
کد خبر: ۱۹۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


درس های نویسندگی برای تازه کارها
او داستان بر سه اصل بنا می شود پلات شخصیت...
او داستان بر سه اصل بنا می شود پلات شخصیت...
کد خبر: ۱۳۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۴


بررسی روش شخصی نوشتن
کنم پلات داستانی برایم مشخص باشد وبدانم که نقطه شروع...
کد خبر: ۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰