برچسب ها
برچسب: کارگردان
دوره آموزشی
دوره کارگردانی فیلم کوتاه یکی دیگر از دوره های مجموعه...
دوم شما چه نوع کارگردانی هستید درس سوم فیلم کوتاه... آموزشی کارگردانی را دریافت کرده اند امکانپذیر است درس چهارم... استفاده از قدرت تلقین درس چهل و پنجم نقش کارگردان... در مرحله تدوین درس چهل و ششم کارگردانی نماهای دارای...
کد خبر: ۲۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


کارگردانی فیلم کوتاه
کد خبر: ۲۳۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


کارگردانی فیلم کوتاه
کد خبر: ۲۳۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


دوره آموزشی
شود و کارگردان به شکل عملی به شما نشان می...
های زیر تنها برای کسانی که بسته آموزشی کارگردانی را... کارگردانی کنیم درس بیست و چهارم حمایت از بازیگران درس... العمل به اجرای بازیگران درس بیست و هفتم کارگردانی صحنه... ها درس بیست و نهم کارگردانی ضبط نریشن بازیگران درس...
کد خبر: ۲۲۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


ساخت فیلم کوتاه: کار با بازیگران
کد خبر: ۲۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


دوره آموزشی
یکی از دشوارترین بخش های کارگردانی روش صحیح کار با... بازیگران است هر چند هر کارگردانی با آزمون و خطا... کار وجود دارد که هر کارگردان تازه کاری باید آنها... را بداند کلی اسلاگل بازیگر و کارگردان آمریکایی در طول...
آموزشی کارگردانی را دریافت کرده اند امکانپذیر است درس چهارم... افعال کنش دار استفاده کنید درس هجدهم بهترین شیوه کارگردانی... چهارم کارگردانی بازیگران در صحنه های b-roll پایان دوره...
کد خبر: ۲۰۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


دوره آموزشی
روی صحنه درس بیستم همکاری با کارگردان ها درس بیست...
کد خبر: ۱۹۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


درس های بازیگری کوین اسپیسی
کد خبر: ۱۹۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


درس های بازیگری کوین اسپیسی
کد خبر: ۱۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


درس های بازیگری کوین اسپیسی
کد خبر: ۱۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


درس های بازیگری کوین اسپیسی
کد خبر: ۱۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


درس های بازیگری کوین اسپیسی
کد خبر: ۱۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


درس های بازیگری کوین اسپیسی
کد خبر: ۱۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


درس های بازیگری کوین اسپیسی
کد خبر: ۱۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


درس های بازیگری کوین اسپیسی
کد خبر: ۱۹۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


درس های بازیگری کوین اسپیسی
کد خبر: ۱۹۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


درس های بازیگری کوین اسپیسی
کد خبر: ۱۹۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


درس های بازیگری کوین اسپیسی
کد خبر: ۱۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


درس های بازیگری کوین اسپیسی
کد خبر: ۱۹۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵


درس های بازیگری کوین اسپیسی
کد خبر: ۱۹۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵