ثبت نام
برچسب: کارگردانی
دوره آموزشی
بعدها به فیلمنامه نویسی و کارگردانی روی آورد او تا... کارگردانی کرده است در طول این دوره او - با...
کد خبر: ۲۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


روش شخصی کارگردانی عباس کیارستمی
کد خبر: ۱۹۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳


دوره آموزشی
کارگردانی مستند باید به چه نکاتی توجه کنید جدا از...
سوم عناصر اساسی کارگردانی مستند درس چهارم اهمیت میزانسن در... دوربین راحت باشد درس هشتم کارگردانی b-roll درس نهم کارگردانی...
کد خبر: ۱۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کارگردانی مستند باید به چه نکاتی توجه کنید جدا از...
کارگردانی مستند باید به چه نکاتی توجه کنید جدا از...
کد خبر: ۱۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


دوره آموزشی
کارگردانی را خریداری کرده اند مجاز است درس پنجم تمرین...
کد خبر: ۱۸۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


تجربه های کارگردانی مایکل مان
کد خبر: ۱۸۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


تجربه های کارگردانی مایکل مان
کد خبر: ۱۸۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷


تجربه های کارگردانی مایکل مان
کد خبر: ۱۸۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۷