برچسب ها
برچسب: کارگردانی
دوره آموزشی
فیلم مستند بود و دوره دوم کارگردانی مستند را به...
کد خبر: ۲۰۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


دوره آموزشی
یکی از دشوارترین بخش های کارگردانی روش صحیح کار با... بازیگران است هر چند هر کارگردانی با آزمون و خطا...
آموزشی کارگردانی را دریافت کرده اند امکانپذیر است درس چهارم... افعال کنش دار استفاده کنید درس هجدهم بهترین شیوه کارگردانی... چهارم کارگردانی بازیگران در صحنه های b-roll پایان دوره...
کد خبر: ۲۰۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


کار با بازیگران
کد خبر: ۲۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


کار با بازیگران
کد خبر: ۲۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


دوره آموزشی جدید
کد خبر: ۲۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


دوره آموزشی
بعدها به فیلمنامه نویسی و کارگردانی روی آورد او تا... کارگردانی کرده است در طول این دوره او - با...
کد خبر: ۲۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


روش شخصی کارگردانی عباس کیارستمی
کد خبر: ۱۹۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳


دوره آموزشی
کارگردانی مستند باید به چه نکاتی توجه کنید جدا از...
سوم عناصر اساسی کارگردانی مستند درس چهارم اهمیت میزانسن در... دوربین راحت باشد درس هشتم کارگردانی b-roll درس نهم کارگردانی...
کد خبر: ۱۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کارگردانی مستند باید به چه نکاتی توجه کنید جدا از...
کارگردانی مستند باید به چه نکاتی توجه کنید جدا از...
کد خبر: ۱۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷