برچسب ها
برچسب: کارگردانی مستند
دوره آموزشی
مستند منتشر شده بود دوره اول در مورد پیش تولید... فیلم مستند بود و دوره دوم کارگردانی مستند را به... این مجموعه است اشلی کندی تدوین فیلم مستند و کارهایی...
زیر تنها برای کسانی که بسته آموزشی مستند را خریداری... مستند درس پنجم بررسی روند کار در مرحله پست پروداکشن...
کد خبر: ۲۰۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴


دوره آموزشی
فیلم مستند به شما نشان می دهد که در حین... کارگردانی مستند باید به چه نکاتی توجه کنید جدا از...
آموزشی مستند را خریداری کرده اند امکان پذیر است درس... سوم عناصر اساسی کارگردانی مستند درس چهارم اهمیت میزانسن در... دوربین راحت باشد درس هشتم کارگردانی b-roll درس نهم کارگردانی... سکانس های مستند درس دهم تجهیزات و اعضای گروه درس...
کد خبر: ۱۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
فیلم مستند به شما نشان می دهد که در حین... کارگردانی مستند باید به چه نکاتی توجه کنید جدا از...
فیلم مستند به شما نشان می دهد که در حین... کارگردانی مستند باید به چه نکاتی توجه کنید جدا از...
کد خبر: ۱۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


ساخت فیلم مستند: کارگردانی و تولید
کد خبر: ۱۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷


روایت در فیلم مستند
کد خبر: ۱۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


روایت در فیلم مستند
کد خبر: ۱۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


روایت در فیلم مستند
کد خبر: ۱۲۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


روایت در فیلم مستند
کد خبر: ۱۲۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


روایت در فیلم مستند
کد خبر: ۱۲۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


روایت در فیلم مستند
کد خبر: ۱۲۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


روایت در فیلم مستند
نریشن در بسیاری از مستندها بخش زیادی از مسئولیت روایت...
نریشن در بسیاری از مستندها بخش زیادی از مسئولیت روایت...
کد خبر: ۱۲۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


روایت در فیلم مستند
کد خبر: ۱۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


روایت در فیلم مستند
کد خبر: ۱۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


روایت در فیلم مستند
کد خبر: ۱۲۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


روایت در فیلم مستند
کد خبر: ۱۲۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


دوره آموزشی
مستند را خریداری کرده اند امکان پذیر است درس چهارم... هشتم نکات مهم فیلمبرداری مستند درس نهم تصویربرداری سکانس چند...
کد خبر: ۱۲۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۵


روایت در فیلم مستند
توجه به شرایط تولیدی یک فیلم مستند از نورپردازی استفاده...
توجه به شرایط تولیدی یک فیلم مستند از نورپردازی استفاده...
کد خبر: ۱۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۵


روایت در فیلم مستند
کد خبر: ۱۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۵


روایت در فیلم مستند
کد خبر: ۱۲۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۵