درباره ما
سایت کلاس سینما اولین تجربه مدرسه اینترنتی آموزش سینما در ایران است. ما کارمان را با ترجمه و انتشار دوره های خارجی آغاز کرده ایم اما امید داریم که بتوانیم از تجربه و دانش اساتید داخلی هم استفاده کنیم.